درحال بارگذاری ....

بهار نشد

کسی مسافر این آخرین قطار نشد 

کسی که راه بیندازمش سوار نشد ! 

چقدر گل که به گلدان خالی ام نشکفت

چقدر بی تو زمستان شد و بهار نشد

مشاهده ادامه مطلب

زمستان

,

بهار

,

مسافر

,

مهدی فرجی

,

قطار

,