درحال بارگذاری ....

من با توام

من با توام ای رفیق! با تو

همراه تو پیش می نهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو، می زنم جام

من با تو ام ای رفیق! با تو

دیری ست که با تو عهد بستم

همگام توام،‌ بکش به راهم

همپای توام، بگیر دستم

پیوند گذشته های پررنج

اینسان به توام نموده نزدیک

هم بند تو بوده ام زمانی

در یک قفس سیاه و تاریک

رنجی که تو برده ای ز غولان

بر چهر من است نقش بسته

زخمی که تو خورده ای ز دیوان

بنگر که به قلب من نشسته

تو یک نفری.. نه!‌ بیشماری

هر سو که نظر کنم، تو هستی

یک جمع به هم گرفته پیوند

یک جبهه ی سخت بی شکستی

زردی؟ نه!‌ سفید؟ نه!‌ سیه؟ نه!

بالاتری از نژاد و از رنگ

تو هر کسی و ز هر کجایی

من با تو، تو با منی هماهنگ...

"سیمین بهبهانی"


من با توام

نگارش توسط پژمان در تاریخ سه شنبه 08 مهر 1399 با موضوع دفتر شعر ، سیمین بهبهانی ،

دیدگاه شما


کد امنیتی رفرش